ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 NA USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIEM STRATEGII WZORNICZEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 „WZÓR NA KONKURENCJĘ”, I OSI PRIORYTETOWEJ: „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA”, PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020.