PRZYGOTOWANIE OFERTY PRODUKTOWEJ FIRMY BAFF NA POTRZEBY INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI.

Beneficjent P.P.U. „BAFF” BOGDAN BACHMURA realizuje projekt pn.

„Przygotowanie oferty produktowej firmy BAFF na potrzeby internacjonalizacji działalności.”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4.4.

 

Cele projektu jest dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb internacjonalizacji, co pozwoli na zwiększenie skali

działalności eksportowej i wprowadzenie produktów firmy na nowe rynki zagraniczne dzięki wprowadzeniu  innowacyjnych co najmniej w skali przedsiębiorstwa procesów produkcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń.

 

Wartość projektu: 1 695 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 975 250,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.11.2018 – 30.06.2020