PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BAFF" BOGDAN BACHMURA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe „Baff” Bogdan Bachmura  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa BAFF na rynek włoski

nr POPW.01.02.00-28-0010/17

 

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa BAFF na rynek włoski.

W ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją Wnioskodawca planuje ponieść wydatki związane z:

  1. Doradztwem w zakresie wyszukiwania, selekcji oraz wstępnego nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzeniem Wnioskodawcy do etapu negocjacji handlowych;
  2. Doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania działań eksportowych
  3. Badanie marketingowe dotyczące pożądanych na rynku włoskim zapachów i kształtów produktów
  4. Doradztwo w zakresie wdrożenia modelu dystrybucyjnego oraz analizy otoczenia formalno-prawnego
  5. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia szczegółowej kampanii promocyjnej we Włoszech
  6. Doradztwo w zakresie wzornictwa i opakowań oraz katalogów produktów
  7. Doradztwo w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji produktowych oraz innych dokumentów które należałoby opracować w związku z wprowadzeniem produktów na rynek włoski.
  8. Dodatkowo w ramach etapu przygotowań do wdrożenia Wnioskodawca przewiduje udział w 3 międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych, tj.:
    • PSI w Dusseldorfie w 2018 i 2019 roku oraz w targach REMADAYS w 2019 roku.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 547 668,00 zł

Całkowita wartość projektu: 684 586,00 zł