PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA

Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego na opracowanie modelu biznesowego dotyczącego działań związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa P.P.U BAFF Bodgan Bachmura.