Fundusze unijne

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe "Baff" Bogdan Bachmura realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  dodano: 2017-12-19 16:24:00

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe "Baff" Bogdan Bachmura  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa BAFF na rynek włoski

  nr POPW.01.02.00-28-0010/17

   

  Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa BAFF na rynek włoski.

  W ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją Wnioskodawca planuje ponieść wydatki związane z:

  1. Doradztwem w zakresie wyszukiwania, selekcji oraz wstępnego nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzeniem Wnioskodawcy do etapu negocjacji handlowych;

  2. Doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania działań eksportowych

  3. Badanie marketingowe dotyczące pożądanych na rynku włoskim zapachów i kształtów produktów

  4. Doradztwo w zakresie wdrożenia modelu dystrybucyjnego oraz analizy otoczenia formalno-prawnego

  5. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia szczegółowej kampanii promocyjnej we Włoszech

  6. Doradztwo w zakresie wzornictwa i opakowań oraz katalogów produktów

  7. Doradztwo w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji produktowych oraz innych dokumentów które należałoby opracować w związku z wprowadzeniem produktów na rynek włoski.

  8. Dodatkowo w ramach etapu przygotowań do wdrożenia Wnioskodawca przewiduje udział w 3 międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych, tj.:

  - PSI w Dusseldorfie w 2018 i 2019 roku oraz w targach REMADAYS w 2019 roku.

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 547 668,00 zł

  Całkowita wartość projektu: 684 586,00 zł